Scaderea accentuata a inflatiei in Zona Euro ar putea deveni periculoasa - analiza SSIF Equity Invest afaceri romania

etichete afaceri:
larkoti  castigat  roseasca  girantii  rewind   westminster  inscriere  reluarea  buzunar  carburantilor  geneva   br  confuzia  convorbirile  motor  vedetele  lentile  secretari  etf  tranzactionarii  koh  dezvoltam  internsip  coruptie  mbo  amcham  catalina  reflecte  locomotorii  kiwi 

CityMaps
ABC Domenii
SiteMap

Scaderea accentuata a inflatiei in Zona Euro ar putea deveni periculoasa - analiza SSIF Equity Invest

sursa: www.smartfinancial.ro
"Inflatia in Zona Euro s-a inscris pe o pantă ce poate deveni periculoasă in cazul in care scăderea sa va continua in aceeasi măsură in lunile următoare", a arătat Cătălin Busa, director general al SSIF Equity Invest.

Oficiul European de Statistică (Eurostat) a confirmat scăderea ratei anuale a inflatiei in Zona Euro la 1,7% in luna martie, de la 1,8% in februarie. Astfel, rata anuală a inflatiei a scăzut continuu de la 2,2% in decembrie 2012, pană la 1,7%, la sfarsitul primului trimestru din 2013. tinta de inflatie pe termen mediu a Băncii Centrale Europene presupune o crestere anuală mai mică, dar apropiată de 2% a indicelui armonizat al preturilor de consum pentru Zona Euro. "Din cate se vede in ultimele luni, inflatia se depărtează de plafonul de 2%, menit să asigure atat o stabilitate a preturilor, cat si o marjă pentru evitarea riscurilor deflatiei", a precizat Cătălin Busa.

Variatia inflatiei Zonei Euro in ultimii ani

Între 2001 si 2007, inflatia in Zona Euro a avut o variatie relativ redusă, respectiv intre 2,3% si 2,1% pe an. Apoi, per ansamblul lui 2008, rata anuala a inflatiei a fost de 3,3%, dar in cea de-a doua parte a anului, aceasta a inregistrat o scădere extrem de abruptă; in 2009, la nivelul Zonei Euro inflatia a ajuns la 0,3%. Preturile au intrat pe crestere in următorii ani, astfel incat in 2010 rata inflatiei s-a ridicat la 1,6%, iar in 2011 s-a situat la 2,7%. În decembrie 2012, inflatia Zonei Euro a fost de 2,2%, iar de atunci a intrat pe un trend de scădere.

De ce ar fi periculoasă si ce ar arăta inflatia in scădere abruptă sub 2%

Comisia Europeană a estimat că economia Zonei Euro se va contracta cu 0,3% in 2013 si va reveni pe crestere abia in 2014. "O scădere accelerată a inflatiei in continuare si instabilitatea preturilor ar putea avea urmări care ar intarzia chiar mai mult revenirea Zonei Euro pe crestere economică", a precizat Cătălin Busa. Inflatia in scădere ar aduce cu sine riscul de a intări imaginea preturilor in scădere, atat in ceea ce ii priveste pe agentii economici, cat si in ceea priveste populatia. Astfel, atunci cand vor fi luate in calcul achizitiile sau investitiile, ar apărea "speranta" că preturile ar putea scădea in continuare, iar planurile ar fi puse "in asteptare". "Amanarea investitiilor (in bunuri mobile, mijloace de productie etc) si a achizitiei bunurilor de folosintă indelungată ar conduce in mod clar la scăderea productiei si a consumului general si ar purta cu sine chiar riscul deflatiei. Inflatia si preturile in scădere sub un anumit nivel indică cerere in scădere, iar acesta ar fi un semnal negativ privind reluarea cresterii economice in regiune", a precizat Cătălin Busa.


SSIF Equity Invest SA a fost infiintată in anul 1998, fiind autorizată ca societate de servicii de investitii financiare prin Decizia nr. 3077/09.09.2003, emisă de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare. Prin Decizia CNVM nr. 23191/11.12.2008, SSIF Equity Invest SA a fost autorizată să desfăsoare servicii de investitii financiare specifice- preluarea si transmiterea ordinelor clientilor privind unul sau mai multe instrumente financiare, executarea ordinelor in numele clientilor si, respectiv, administrarea portofoliilor - precum si o serie de servicii conexe (schimb valutar in legătură cu activitătile de servicii de investitii prestate etc).

Instrumentele financiare negociabile cu care operează SSIF Equity Invest sunt valorile mobiliare (actiuni, titluri de stat, obligatiuni emise de organisme publice sau private, alte titluri de imprumut cu scadenta mai mare de un an, drepturi de preferinta la subscrierea de actiuni in cadrul unei majorări de capital, orice alte instrumente financiare calificate de C.N.V.M ca valori mobiliare), instrumentele financiare derivate (contractele futures, contracte options, alte active calificate de C.N.V.M ca instrumente financiare derivate) si titlurile de participare la organismele de plasament colectiv in valori mobiliare.

Fondurile detinute de client la SSIF Equity Invest SA sunt depozitate in numele S.S.I.F. in contul de clienti deschis special in acest scop. În calitate de intermediar, SSIf Equity Invest este membru fondator al Fondului de Compensare a Investitorilor.

Începand cu anul 2013, SSIF Equity Invest a devenit formator de piată pe piata extrabusiera de CFD-uri, fiind prima companie romaneasca ce isi asumă acest rol; suma minimă pentru deschiderea unui cont de tranzactionare cu CFD-uri este de 500 Euro.