Managementul performantei, modalitate de a retine angajatul in Romania afaceri romania

etichete afaceri:
toni  reclamatiile  finalistii  wagnerartero   ancora  reconstituim  comercializand  finisajului  nevoi  eticheta  blue  875  directe  administreaza  adrenaline  servind  disputarea  intraga  redactarii  ritmice  oportunistilor  obiectul  941  indrepta  vehicul  opreste  kappa  ilarion  profitabile  5 

CityMaps
ABC Domenii
SiteMap

Managementul performantei, modalitate de a retine angajatul in Romania

sursa: www.smartfinancial.ro
Sub influenţa condiţiilor economice, sociale, culturale, funcţiunea de personal a cunoscut mai multe etape in evoluţia sa, pană la stadiul actual de gestionare strategică a resurselor umane:

- etapa anilor `30: In acestă etapă atenţia managerului era indreptată asupra elementelor de ordin operaţional, salariaţii fiind abordaţi numai ca forţă de muncă aptă.

- etapa anilor `40: Caracterul administrativ al resurselor umane atinge apogeul, determinat fiind de nevoia de organizare mai bună a oamenilor; este o perioadă in care controlul predomină ca mod de gestionare a relaţiilor iar resursa umană era considerată un cost pentru organizaţie.

- etapa anilor `60: Marchează apariţia noţiunii de gestiune de personal, moment in care directorul de personal este implicat in deciziile strategice ale organizaţiei.

- etapa anilor `80 care se continuă şi in prezent, prin etapa "afacerile funky"

Este etapa in care se pune accent pe creşterea potenţialului uman şi pe relaţiile sociale din interiorul organizaţiei. Deciziile care se iau in legătură cu resursele umane au o importanţă deosebită atat in plan economic cat şi social.

În prezentarea succintă a etapelor in evoluţia managementului resurselor umane se evidenţiază abordarea clasică a resurselor umane. Aceasta este o abordare globală a salariaţior, ca mase care sunt prezente in organizaţie, evidenţiate prin modul de exprimare "forţă de muncă", "mană de lucru"; inclusiv programele de pregătire erau concepute doar pentru a spori oamenilor productivitatea.

S-a facut simţită insă nevoia unei treceri de la o abordare globală a angajaţilor ca masă la una individuală. În contextul actual angajatul este abordat individual, punandu-se accent pe dezvoltarea unor competenţe individuale. Acest lucru a fost favorizat şi de criza economică mondială care a lăsat să se intrevadă că reinnoirea sistemelor de gestiune a resurselor umane reprezintă singura cale de a ieşi din impas.

Astfel profesionistul in resurse umane trebuie să aibă competenţe centrate pe cunoaşterea oamenilor pentru a reprezenta un suport pentru un management adaptat condiţiilor actuale. El trebuie să fie un suport pentru angajaţii supuşi schimbărilor generate de evoluţia rapidă a tehnologiilor de lucru, a informatizării in contextul actual la globalizării.

Poate fi considerat managementul performanţei o alternativă pentru influenţarea fenomenului migraţiei in organizaţiile din Romania? Premisa de la care s-a pornit in cadrul lucrarii "Cercetare privind gradul de pregătire al organizaţiilor din Romania in vederea reţinerii forţei de muncă calificată şi necalificată in contextul extinderii Uniunii Europene" a reprezentat-o faptul că cele două sisteme: managementul performanţei şi al carierei sunt implementate in marea majoritate a organizaţiilor sub o formă mai avansată sau empirică, insă nu se crede in ele, in puterea care o pot conferi managerilor, angajaţilor, in beneficiile care le pot aduce.

Ca atare unul din motivele pentru care angajaţii părăsesc organizaţia il reprezintă faptul că, la locul lor de muncă nu consideră ca există preocupări in randul managementului, supervizorilor, cu privire la aprecierea muncii lor şi la dezvoltarea lor ca indivizi.

Rezultatele parţiale ale cercetării efective desfăşurate pe parcursul anilor 2005 pană in prezent susţin că, deşi in marea majoritate a organizaţiilor există implementate sisteme de management al performanţei un număr suficient de mare de respondenţi au fost in dezacord, menţionand ca nu consideră că există preocupări in această direcţie.

Procentul cel mai ridicat se regăseşte la cei care doresc să emigreze, in procent de 21,25%, dintr-un total de 162 de respondenţi, adică 66,67%. Acest procent susţine premisele iniţiale şi arată că dincolo de partea materială, cei care aleg să plece din ţară sunt influenţaţi de un complex de factori surprinşi in cadrul cercetării on line, la care contribuie semnificativ şi aprecierea la locul de muncă actual.

Abordat in acest context, consider că a avea implementat la nivel funcţional un sistem de management al performanţei poate fi o modalitate prin care organizaţia din Romania, in speţă firma de afaceri să-şi reţină angajaţii şi să-i influenţeze să rămană in interiorul organizaţiei pe termen lung.

Din punctul meu de vedere, organizaţiile trebuie ajutate şi de către sistemele sociale la nivel naţional. Mix-ul de factori care influenţează plecările din ţară este in prezent foarte complex şi organizaţiile, in speţă firma de afaceri trebuie ajutate in a-şi reţine forţa de muncă calificată şi necalificată. Firmele de afaceri se confruntă cu acest fenomen, accentuat după intrarea Romaniei in UE in special in domeniul construcţiilor, textile, industria grea, date furnizate de catre statisticile la nivel national.

Rezultatele parţiale din cadrul cercetarii on line susţin ipoteza prezentată anterior: sistemul de management al performanţei care să genereze un ambient plăcut şi stimulativ trebuie implementat la toate nivelele din cadrul organizaţiei, inclusiv la nivelul muncitorului necalificat.

Alina Mihalcea, Doctorand Management ASE Bucuresti,
www.sallypro.ro - partener www.SMARTfinancial.ro